MENJADOR

Sercodaga és l’empresa que gestiona tot el menjador. Els menús responen a una planificació mensual i estan fets i revisats per una dietista especialista en nutrició infantil.

El nostre objectiu és oferir una alimentació saludable i variada, la introducció de nous aliments i el treball d’hàbits d’higiene i salut tot respectant les normes de convivència i de relació social.

La direcció del centre juntament amb l’Ampa vetllen per a que aquest servei segueixi la mirada pedagògica de l’escola.

El cost del servei mensual pel curs 2021-2022 és de 6,33€/dia i per a dies esporàdics de 6,96€/dia.

Informació

Per consultar el menú d’aquest mes accediu des d’aquí a la web de Sercodaga: Menú

Descarregueu aquí les normes de funcionament del menjador: Normes de funcionament

Descarregueu aquí el full d’inscripció al menjador: Inscripció

Contactar

Per comunicar qualsevol avís de menjador podeu trucar de les 8 a les 9:30h del matí al següent telèfon: 622 39 65 40

Conversa amb la responsable del menjador:

Horari per parlar i/o fer consulta a la responsable del menjador:
dimarts i dijous de 16:00h. a 16:30h.

ATENCIÓ

Si s’ha d’entrar al centre en horari de menjador, es podrà fer en un dels dos torns, a les 12:30h. i a les 13:30h.
Per a què us obrin la porta heu de trucar al telèfon: 622 39 65 40