LA JUNTA 2020 – 2021

La junta es reuneix mensualment per gestionar i coordinar les diferents activitats i serveis que es duen a terme.

Calendari reunions 2020-2001: els dijous a les 18:30h: 14/01, 11/02, 11/03, 15/04, 13/05, 10/06, 02/09

 • Presidenta: Iolanda Huguet
 • Vicepresidenta: Vanessa Baulas
 • Secretaria: Olga Llubes
 • Vicesecretaria:Carol Bonet
 • Tresoreria:Jordi Serra
 • Representant de l’AMPA al Consell Escolar: Iolanda Huguet

La junta la composen les següents comissions i membres:

Comissió Tresoreria: gestió de gastos, secretaria, quotes, memoria anual, gestió comptes bancaris.

 • Jordi Serra
 • Iolanda Huguet
 • Olga Llubes
 • Marta Tena
 • Carme Peralta
 • Laia Almacelles
 • Vanessa Baulas

Comissió Fem un pati nou: dur a terme tasques del projecte pati en col·laboració amb l’equip docent.

 • Laia Almacelles
 • Carme Peralta
 • Laura Espart
 • Carol Bonet
 • Carol Sorribas
 • Sonia Fontà
 • Vanessa Baulas

Comissió TIC: gestió de la web, grup Telegram, Mailchimp

 • Oscar Ordoñez
 • Guillermo Bello
 • Maira Cortada
 • Vanessa Baulas

Comissió Famílies: coordinació de activitats en col·laboració amb l’escola, organització de activitats entre familíes.

 • Laia Almacelles
 • Sonia Fontà
 • Ingrid Griñó
 • Vanessa Baulas
 • Carme Peralta

Comissió Projecció Exterior: coordinación amb altres AFA’s, reivindicació del Institut de Cappont.

 • Dulce Sevilla
 • Elisa Montiu
 • Iolanda Huguet
 • Vanessa Baulas

Comissió Menjador: coordinació del menjador, acollida i escola oberta.

 • Olga Llubes
 • Laura Almacellas
 • Carol Bonet

Comissió Activitats: coordinació activitats en horari no lectiu i colonies.

 • Maira Cortada
 • Dulce Sevilla
 • Elisa Montiu
 • Iolanda Huguet
 • Olga Llubes
 • Carme Peralta
 • Sonia Fontà
 • Laura Espart