Inscripció activitat esportiva

Degut a la demanda, re-obrim les inscripcions per les extraescolars esportives al mitgdia!

Des de l’AFA us volem proposar la realització d’una activitat diària de multiesports per tots els grups del tram dels grans i dels mitjans, en l’horari de migdia. Seguint els protocols Covid, durem a terme les següents activitats extraescolars:

Els grups sortiran a la pista exterior dos dies a la setmana a fer una activitat de multiesport, durant 40 minuts de durada amb 2 monitors especialitzats en l’esport. Les franges horàries seran de 12:45,13:25 i 14:05, amb la rotació horària durant la setmana entre els grups estables.

Preu infant i mes: 14 €/mes.

Condicionants:

  • Activitat restringida només per l’alumnat que fa ús del servei del menjador. L’alumnat que es queda almenys 3 dies al menjador se li facturarà l’import proporcional. El cost de l’activitat per l’alumnat esporàdic serà de 2€/dia.
  • En cas del confinament del grup estable no s’abonarà l’import mensual de l’activitat.
  • Si no s’arriba a un mínim d’inscrits o bé hi ha un canvi en la normativa Covid, l’activitat no es realitzarà. 
  • En cas de condicions meteorològiques adverses, no es podrà dur a terme l’activitat i no s’abonarà import.
  • Podran gaudir de l’activitat tant els alumnes fixes com els eventuals que es quedin al menjador.
  • L’alumne s’incriu per tots els dies que es queda al menjador.

Inscripcions tancades