Baixa activitats extraescolars

Ompliu aquest formulari per sol·licitar la baixa a les activitats extraescolars.

ATENCIÓ

  • Si la sol·licitud de baixa es realitza ABANS del dia 20 del mes en curs, la baixa serà efectiva a partir de dia 1 del mes següent.
  • Si la sol·licitud de baixa es realitza DESPRÉS del dia 20 del mes en curs, la baixa serà efectiva a partir del dia 1 del segon mes posterior.