• Zumba per a pares i mares

    Zumba per a pares i mares

Activitats per a pares i mares

Iniciem el cicle d’activitats per a pares i mares de l’Escola Franceco Tonucci. En aquesta pàgina trobareu tota la informació de les activitats que es vagin proposant i els enllaços als formularis per sol·licitar les inscripcions.


Zumba

NORMATIVA DE FUNCIONAMENT DE LES ACTIVITATS PER ADULTS-ES MEMBRES DE LA COMUNITAT EDUCATIVA

CURS 2018-2019

INSCRIPCIÓ/MATRÍCULA

La inscripció/matrícula es fa a través de la pàgina web de l’AMPA, omplint les dades sol·licitades en el formulari.

El nombre de places per a cada activitat és limitat. Per assignar les places es tindrà en compte la data (dia i hora) en que es formalitzi la inscripció per Internet i el fet d’haver posat l’activitat com a primera opció, és a dir, a l’hora de fer la inscripció cal enumerar les activitats per ordre de preferència i aquesta és la que prevaldrà en cas d’haver-hi més inscrits que places.

L’AMPA es reserva el dret de poder anul·lar qualsevol activitat en cas de no haver-hi nombre suficient de participants i de fer canvis al present programa i horaris, sempre que sigui necessari. Aquests canvis s’informaran amb antelació suficient.

En el cas que un ADULT/a pateixi alguna al·lèrgia o alguna malaltia (asma, diabetis, …) indiqueu-la a l’apartat d’observacions de la butlleta d’inscripció.

Les activitats comptaran amb servei d’acollida i en el cas que s’utilitzi s’haurà d’indicar a la inscripció.

La sol·licitud d’inscripció a les activitats extraescolars es durà a terme del 18 de juny al 30 juny; a través de la pàgina web de l’AMPA , omplint les dades sol·licitades del formulari. A partir d’aquesta data no s’acceptaran  més sol·licituds.Un cop confeccionades les llistes d’ admesos a cada activitat, s’obrirà nou torn d’inscripcions on s’ofertaran les places disponibles.

La inscripció a través de la pàgina web de l’AMPA comprometrà a l’adult/a a fer l’activitat en cas d’assolir la plaça, no s’entendrà únicament com a preinscripció. Un cop assignada la plaça a una activitat i publicades les llistes d’admesos, les baixes es regularan tal i com s’indica a continuació.

PAGAMENT

El pagament de les activitats es farà per mes complert iel càrrec es farà per mes anticipati directament al compte bancari.

Atenent a la demanda dels pares,no es cobrarà el mes de fiança.En cas de baixa de l’activitat abans de finalitzar el curs es penalitzarà amb el cobrament d’una mensualitat extra. Aquesta es farà efectiva en el moment de la baixa.

ALTES/BAIXES

Les altes/baixes de les activitats s’han de formular a través de la pàgina web de l’AMPA, omplint el formulari de baixa/alta abans del dia 20 del mes en curs. L’ alta/baixa serà efectiva a partir del mes següent i, en cap cas, durant el mes en curs.

La sol·licitud de la plaça en una activitat no implica que hi hagi places disponibles, dependrà de si hi ha oferta de places en aquesta activitat.

DEVOLUCIONS/IMPAGAMENTS

Qualsevol devolució o impagament, sense justificar, causarà la baixa immediata de l’alumne de l’activitat. Les devolucions dels rebuts hauran d’assumir les despeses de devolució bancàries.

En cas d’IMPAGAMENT/DEVOLUCIÓ, sense justificar, es comunicarà per correu electrònic per a que es faci el pagament en els següents 3 dies hàbils. En cas de no efectuar-se el pagament es donarà de baixaa l’alumne de totes les activitats.

En el cas de REINCIDÈNCIA en la devolució de rebuts i retards en el pagament dels rebuts s’aplicarà un recàrrec de 2€ per rebut tornat o pel retràs en el pagament. Prèviament s’informarà a la família.

Si s’està pendent de pagament de qualsevol servei ofert per l’AMPA (acollida, extraescolars,..) no es podrà gaudir d’altres serveis o activitats ofertades per aquesta.

FUNCIONAMENT DE LES ACTIVITATS

Les activitats extraescolars comencen a l’octubre i acaben al maig.

Les activitats començaran puntualment a l’hora convinguda.

Es obligatòria la puntualitat tant a l’entrada com a la sortida.

En cas d’anul·lació d’alguna classe d’activitats extraescolars per causes no imputables a l’organització de l’AMPA no es recuperaran les classes anul·lades ni es retornaran els diners.

El fet d’inscriure a l’adult/a a alguna de les activitats proposades implica l’acceptació total d’aquesta normativa.

Els formularis d’inscripció i baixa de les activitats extraescolars són accessibles des d’aquesta web.

Tota la informació referent a les activitats extraescolars es penjarà als suros informatius i s’enviarà per e-mail.

07 juny 2018
7 juny, 2018

Festa Final de curs 2018

7 juny, 2018 0 Comment

Benvolgudes famílies, Ja falten pocs dies per acabar el curs, i el divendres 15 de juny, cel.lebrarem la festa de final de curs de la nostra escola. Us hem preparat una tarda-nit per compartir i divertir-nos d’allò més, començarem amb teatre clown, continuarem sopant i acabarem ballant. read more →

02 abr. 2018
2 abril, 2018

1a Caminada Popular ‘Camins Escolars’

2 abril, 2018 0 Comment

Al barri de Cappont fa un any es va iniciar el projecte Camins Escolars amb l’objectiu de procurar que els desplaçaments fins a l’escola dels nens i nenes d’un determinat centre educatiu puguin ser més segurs, autònoms i agradables. read more →

24 març 2016
24 març, 2016

Ampliem nou dia de Zumba per a pares i mares

24 març, 2016 0 Comment

Com ja sabeu el passat mes de novembre vam iniciar l’activitat de zumba per a mares i pares de la nostra escola. Ara, decidim fer un segon dia setmanal de zumba, (en la mateixa franja horària i amb servei d’acollida) read more →

17 oct. 2015
17 octubre, 2015

Activitat de Zumba per a pares i mares

17 octubre, 2015 1 Comment

Gràcies a les vostres respostes al qüestionari encetem la primera activitat per a pares i mares de zumba. read more →