Futbol

Futbol

Activitat a càrrec d’Agipa.

Es tracta d’una activitat d’iniciació esportiva, on els infants podran conèixer el reglament bàsic del futbol sala, així com alguns aspectes tècnics i tàctics d’aquest esport i les seves característiques principals. L’activitat es durà a terme fomentant sempre els valors com el “fair play” (joc net), el respecte per les regles de joc, dels companys i dels adversaris.