• Acollida

    Acollida

    Acollida

ACOLLIDA

Servei d’acollida

 

Aquest servei pretén conciliar la vida laboral dels adults amb la vida escolar dels nostres fills/es. Durant aquesta estona es fan petites activitats plàstiques, jocs de taula, lectura… dins un clima tranquil i relaxat.

Acollida Matinal

 

De 8:00 a 9:15h del matí. Es podrà accedir al servei durant tota l’estona i sense previ avís. Té un cost de 20 €/mes ó 2 €/dia esporàdic.

Acollida de tarda

 

De 16:15 a 17:30h de la tarda. Es recomana avisar al telèfon de l’Ampa durant el migdia.

Es recomana avisar el mateix dia de 8 a 9:30h del matí al telèfon de l’AMPA (622396540) i a patir d’aquesta hora directament a l’escola (973032279).
Té un cost de 20€/mes ó 2€/dia esporàdic.